Er det flere cowboyer i budbilbransjen enn i Ville Vesten?

De siste tre årene har jeg jobbet tett på transportbransjen. Jeg har besøkt et stort antall transportører og leverandører. Utsagn som «Budbilbransjen er en cowboybransje» og «Det finnes nesten ikke en eneste seriøs budbilaktør» har gått igjen veldig mange ganger. De har kommet fra transportører, men også store banker og bransjeorganisasjoner. Her kommer mine tanker rundt spørsmålet.


Hva menes egentlig med en cowboybransje? Mange selskaper henger etter i utviklingen, men jeg har ikke sett noen som ennå rir på hest. I alle sammenhenger jeg har hørt uttrykket har det vært ment som noe negativt. En cowboy i bransjen er ikke til å stole på, de leverer ikke, betaler ikke og fakturer for mye. Etter utsagnene å dømme skulle en tro at varene faktisk ble fraktet med hest.

Transportbransjen er en svært interessant bransje. Det er en bransje som de aller fleste sjeldent tenker over. Det er en bransje som de fleste kun tenker over når det skjer noe feil, når varene de har bestilt på nett blir forsinket eller når et utenlandsk vogntog står fast på det norske vinterfjellet. At hyllene i butikken er fulle, at medisinene de trenger er på apoteket og at det er drivstoff på bensinstasjonen tenker de sjeldent over.

Det skjer feil i hele transportbransjen hver dag, ikke bare i budbilbransjen. Det skjer ikke feil i bransjen fordi de som jobber i bransjen er mindre smarte eller ikke ønsker å gjøre en skikkelig jobb. Det skjer feil fordi det er en svært kompleks bransje. En bransje med veldig mange variabler, som trafikk, vær, nye ordre, endrede ordre, bomturer m.m.. De endres flere ganger om dagen, noe som gjør det vanskelig å planlegge frem i tid.

Den delen av bransjen som har flest variabler å ta hensyn til er budbilbransjen. En budbil kan ha over 30 ordrer på en god dag, og de fleste av dem har kommet inn samme dag. Det å jobbe på et kjørekontor, og ta i mot alle oppdragene, fordele dem til de rette bilene, huske alle prisene de har blitt enige om og passe på at alt går som det skal er ikke lett. Og det er hvert fall ikke lett når en bruker gamle og utdaterte systemer.

Alle har hørt om fjæra som ble til fem høns. I de årene jeg har jobbet tett på bransjen har jeg for det meste møtt hardtarbeidende folk. Det er folk som jobber fra tidlig til sent, kvelder og helger. Det er folk som liker å ta i et tak. Noen er nok cowboyer i den forstand at de tar noen snarveier, at de er løsningsorienterte og finner noen kjappe løsninger, og  at alt ikke gjøres helt etter boka. Det som beskrives over som en cowboy er ikke en cowboy, det er en kjeltring. Dem finnes det også noen av, men de er en liten gruppe som gir hele bransjen et dårlig rykte. Transportbransjen består, etter min oppfatning, av folk som ønsker å oppnå noe, men som ikke har alle de nødvendige verktøyene for å løse problemene på den måten det forventes i dag.

Verktøyene som mangler er teknologiske verktøy. Mange bransjer har allerede gått gjennom en stor forvandling på grunn av teknologi. Transportbransjen er ikke en av dem. Flere undersøkelser har sett på hvilken påvirkning teknologi kan ha på ulike bransjer, og hva sannsynligheten er for at det vil komme en teknologirevolusjon i bransjen. Undersøkelsene viser at teknologi vil kunne ha stor påvirkning på transportbransjen, men at det er lav sannsynlighet for at det kommer en teknologirevolusjon snart. Begrunnelsen for dette er sammensatt. Som tidligere nevnt er bransjen stor og kompleks, mange tror ikke at teknologi kan løse utfordringene de har, og tilveksten av ny og innovativ teknologi er lav.

Med de rette verktøyene vil mange små og mellomstore aktører kunne utkonkurrere de store. At teknologi vil kunne ha en stor påvirkning er jeg ikke i tvil om. Jeg tror at det er de små og mellomstore aktørene som må lede an i den teknologiske utviklingen. Uten en stor og tung organisasjon kan de reagere raskt og implementere nye og innovative løsninger. Ved å gjøre det vil de kunne bli mer effektive, tilby bedre tjenester og ha bedre kontroll enn mange av de store aktørene i dag. Den store utfordringen til de som ønsker å lede an er tilgangen på innovative systemer.

Dette er utfordringen vi har jobbet med de siste årene. Det har ikke vært lett, og vi har prøvd mye forskjellig. Nå har vi endelig funnet løsningen.

Show Comments