Skal du utvikle produkter som er i direkte kontakt med brukeren, bør du vite hva de spiser til frokost

Det er brukerne de aller fleste bedrifter tjener penger på, men de  færreste ansatte kjenner dem. I visse jobber er det kanskje ikke et  stort behov, men skal du utvikle produkter som er i direkte kontakt med  brukeren bør du vite hva de spiser til frokost.

Produktutvikling er utrolig vanskelig. Ofte er det  en lang prosess med prøving og feiling gjennom tusenvis av små  beslutninger. For å sikre at de store beslutningene er de rette, ligger  det mye arbeid i markeds- og brukerundersøkelser. Felles for de fleste  bedrifter er at de som gjennomfører undersøkelsene sjeldent er de som  utvikler produktet. Dermed må informasjon kommuniseres fra de som har  undersøkt til de som skal utvikle.

Min erfaring er at dette er en av de mest kritiske oppgavene –  og en oppgave som er umulig å utføre perfekt. For du klarer ikke å  samle inn all data, alt brukeren sier eller gjør, og ikke gjør. Den som  er hos brukeren vil føle det, men slite med å formidle det. Dermed vil  utvikleren som ikke har vært ute hos kunden ha et dårligere utgangspunkt  for å ta tusenvis av de rette beslutningene.

Kapitalsterke selskaper kan bruke store ressurser på  markeds- og brukerundersøkelser, dokumentere undersøkelsene grundig og  deretter formidle informasjonen i hele bedriften. Det garanterer heller  ikke et perfekt resultat, de fleste kapitalsterke må også prøve og  feile. Mindre kapitalsterke bedrifter, som de fleste startups er, kan  ikke gjennomføre like ressurskrevende prosesser. Dårligere prosesser  fører ofte til dårligere resultater, noe vi selv har opplevd.

For å øke kvaliteten på prosessen har hele vårt team begynt å delta i informasjonsinnhentingen. De er ute for å bli kjent med kundene, se deres behov og føle  stemningen på kontoret eller i bilen. Informasjonen de samler for seg  selv er mye mer detaljert enn hva noe rapport kan formidle. Det gjør at  alle har mye mer å bidra med når vi tar de store beslutningene i  fellesskap og de står mye stødigere til å ta tusenvis av små  beslutninger som til sammen blir systemet vårt.

Det er kanskje ikke alltid like lett å sende hele teamet ut til kunder. Da må en være kreativ. Vi utvikler transportsystemer for  budbilselskaper. Vi “startet” et budbilselskap for èn dag hvor vi  tilbudte gratis frakt i Oslo. Da måtte teamet gjennom hele prosessen fra  å opprette en konto og ulike brukere, laste ned apper, ta i mot,  fordele, kjøre, godkjenne og fakturere ordre. Jeg har aldri sett dem mer  stresset! Det har nok heller aldri vært en mer stressa “budbilsjåfør”  midt i Torgata på en lørdag formiddag. Den dagen fikk alle en mye bedre  forståelse av våre brukere og hvordan vårt system er i bruk. Mange dumme  løsninger ble oppdaget.

Det er ikke en skalerbar prosess, men det er noe som  kan gjøre at vi som en liten bedrift klarer å skape bedre løsninger enn  de større. Vi gjør også andre tiltak som er mer skalerbare, som å la  utviklerne også være de som tar seg av support. Da får de høre kundenes  problemer og kundene får snakke med de som kan fikse dem.

Hele prosessen har en stor bivirkning. De ansatte  blir mye mer motiverte til å løse utfordringene til våre brukere. For de  har vært ute å kjent på utfordringene selv, de har snakket med brukerne  og fått noen ansikter å referere til, og de har en bedre forståelse av  hvor stor betydningen vår programvare kan ha for brukerne. Noe som gjør  at sannsynligheten for at vi skal skape et suksessfullt system øker  drastisk.

Show Comments